Nauki społeczne / Administracja

książka

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Autor: Tomasz Dorożyński

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Głównym celem podjętych badań ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
ebook

Finansowanie zadań oświatowych

Autor: Agata Piszko

Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych – ...

82.51 zł (-20.69 zł)
kup teraz
ebook

Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej. Samorząd terytorialny a rynki pracy

Autor: Bolesław M. Ćwiertniak

Część I zawiera opracowania łączące się ze statusem jednostki samorządu terytorialnego jako pracodawcy oraz jego pracowników (...) Druga część książki dotyczy źródeł regulacji prawnych i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego odnoszących się do rynków pracy(...) Os ...

22.40 zł (-5.60 zł)
kup teraz
ebook

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Autor: red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego. ...

39.36 zł (-9.84 zł)
kup teraz
ebook

Studia Regionalne i Lokalne nr 4(70)/2017

Autor: Monika Sidor, Łukasz Drozda, Mariusz E. Sokołowicz, Kamil Maciuk, Justyna Wasil, Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Urszula Markowska-Przybyła, Jacek Potocki, David Ramsey, Grzegorz Krawczyk, Paweł Biskup

ARTYKUŁY Łukasz Drozda Pułapka gentryfikacji? Związki „uszlachetniania” przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast  5 A gentrification trap? The relations between „enriching” space and municipal revitalization programmes in Polish cities 5 Mariusz E. Sokołowicz Miejskie dobra wsp ...

10.40 zł (-2.60 zł)
kup teraz
ebook

Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny

Autor: Andrzej Szteliga

Książka posiada niezwykły walor poznawczy i edukacyjny. W sposób przystępny prezentuje i omawia klasyczne zasady savoir-vivre, etykiety zawodowej i towarzyskiej oraz podstawowe zagadnienia protokołu dyplomatycznego i służby zagranicznej. Są to więc kwestie powitań i pożegnań, poznawania się i nawiązyw ...

55.10 zł (-13.78 zł)
kup teraz
ebook

Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

Autor: Tomasz Dorożyński

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Głównym celem podjętych badań ...

21.21 zł (-3.74 zł)
kup teraz
ebook

Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

Autor: Anna Chorążewska

W niniejszej monografii konstytucyjną instytucję samorządu terytorialnego analizuje się przez pryzmat zasady samorządności terytorialnej, ujmowanej w formie studium konstytucyjnego. Takie sformułowanie tytułowej zasady ma ujęcie nie tylko ustrojowoprawne, lecz także funkcjonalne, a następnie w rozważaniach jes ...

33.46 zł (-8.36 zł)
kup teraz

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close