Nauki społeczne / Bezpieczeństwo publiczne

książka

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencj ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Autor: Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

 Przewodnik pokazuje:   jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, od ryzyka począwszy, jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać, do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać, jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować, z jakim środowiskiem specj ...

44.95 zł (-14.05 zł)
kup teraz
książka

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Autor: Paweł Dąbrowski

Praca przymusowa stanowi formę handlu ludźmi stosowaną w celu wykorzystania ofiary, nawet za jej zgodą. Ofiarami takiego procederu często stają się cudzoziemcy z powodu ich słabszej pozycji społecznej i prawnej w kraju przyjmującym. Autor ukazuje mechanizmy prawne i społeczne powiązane z migracją, przyczyniające ...

24.31 zł (-4.69 zł)
kup teraz
książka

Działania patrolowe lekkiej piechoty

Autor: Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk

W publikacji omówiono podstawowe elementy niezbędne w ramach szkolenia taktycznego pododdziału oraz w czasie wykonywania zadań z zakresu działań patrolowych. Skrótowo ujęto zakres wyszkolenia indywidualnego żołnierzy, stanowi ono bowiem obszar szkolenia podstawowego, wskazując tylko obszary niezbędne w omawi ...

64.29 zł (-10.71 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

Autor: Tomasz Miłkowski, Aleksandra Wentkowska

Zarówno dla każdego społeczeństwa, jak i dla funkcjonowania struktur europejskich jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie jest bezpieczeństwo. Największe dziś zagrożenia dla Europy związane są z przestępczością przestępczość zorganizowana, przemyt narkotyków, cyberprzest ...

12.00 zł (-3.00 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa

Autor: Tomasz Miłkowski

W ostatnich miesiącach pojęcie zagrożenie bezpieczeństwa Polski odmieniane jest na wiele sposobów, a ocena samego zjawiska jest znacząco inna niż przez wiele wcześniejszych lat. W tym kontekście publikacja Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa wpisuje się niewątpliwie bezpośrednio w tę ...

11.20 zł (-2.80 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 3, Prawa i wolności a działania państwa

Autor: Tomasz Miłkowski

Bezpieczeństwo oraz prawa i wolności jednostki wydają się być czasem w pewnym konflikcie wobec siebie. Jest tak w pierwszym rzędzie z uwagi na nierzadko różny punkt widzenia na znaczenie tych pojęć w praktyce. Wybór któregoś z nich jako ważniejszego implikuje bowiem ingerencję w rolę i znacze ...

12.00 zł (-3.00 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty

Autor: Michał Piekarski

Opinie o książce: (...) Z niebytu terroryzm wyłonił się jako zagrożenie potencjalne także dla naszego państwa, co znalazło odzwierciedlenie w wielu oficjalnych dokumentach sygnowanych przez rozmaite polskie instytucje stojące na straży bezpieczeństwa państwa. Nie poszła jednak za tym jakakolwiek spójna pr ...

30.41 zł (-8.59 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Autor: Piotr Bogdalski

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem jak wyjaśnił sam Autor było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność o ...

40.00 zł (-10.00 zł)
kup teraz
ebook

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 1976-2014

Autor: Kuba Jałoszyński

Publikacja o charakterze naukowym poświęcona tworzeniu i funkcjonowaniu Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP jako spadkobiercy tradycji Wydziału Zabezpieczenia KSMO. Dedykowana studentom na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, osobom zajmującym się naukowo problematyką funkcjonowania i organizacji jedno ...

32.52 zł (-8.13 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close