Nauki społeczne / Bezpieczeństwo publiczne

książka

Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej

Autor: Nisbett Richard E.

"Geografia myślenia" to książka, w której w niezwykle interesujący sposób przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. Okazuje się, że miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi wp ...

30.40 zł (-9.50 zł)
kup teraz
książka

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencj ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

Autor: Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

 Przewodnik pokazuje:   jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, od ryzyka począwszy, jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać, do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać, jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować, z jakim środowiskiem specj ...

44.95 zł (-14.05 zł)
kup teraz
książka

Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Autor: Paweł Dąbrowski

Praca przymusowa stanowi formę handlu ludźmi stosowaną w celu wykorzystania ofiary, nawet za jej zgodą. Ofiarami takiego procederu często stają się cudzoziemcy z powodu ich słabszej pozycji społecznej i prawnej w kraju przyjmującym. Autor ukazuje mechanizmy prawne i społeczne powiązane z migracją, przyczyniające ...

24.31 zł (-4.69 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989 - 2013. Wybrane aspekty

Autor: Michał Piekarski

Opinie o książce: (...) Z niebytu terroryzm wyłonił się jako zagrożenie potencjalne także dla naszego państwa, co znalazło odzwierciedlenie w wielu oficjalnych dokumentach sygnowanych przez rozmaite polskie instytucje stojące na straży bezpieczeństwa państwa. Nie poszła jednak za tym jakakolwiek spójna pr ...

29.16 zł (-4.14 zł)
kup teraz
ebook

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby

Autor: Piotr Bogdalski

Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem jak wyjaśnił sam Autor było przeprowadzenie diagnozy procesu doboru do Policji oraz określenie jego wpływu na efektywność o ...

34.14 zł (-8.54 zł)
kup teraz
ebook

BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 1976-2014

Autor: Kuba Jałoszyński

Publikacja o charakterze naukowym poświęcona tworzeniu i funkcjonowaniu Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP jako spadkobiercy tradycji Wydziału Zabezpieczenia KSMO. Dedykowana studentom na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, osobom zajmującym się naukowo problematyką funkcjonowania i organizacji jedno ...

34.14 zł (-8.54 zł)
kup teraz
ebook

Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Autor: Jacek Bil

W odbiorze społecznym korupcja identyfikowana jest jako przestępstwo popełniane przez urzędnika, polityka (chociaż brakuje prawomocnych wyroków), policjanta, lekarza czy też celnika. Wskazane rozumienie zjawiska jest spowodowane przede wszystkim brakiem edukacji poświęconej problemom społecznym oraz przekazem medial ...

16.39 zł (-4.10 zł)
kup teraz
ebook

Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część I

Autor: Paweł Lubiewski

Praca w sposób kompleksowy wyjaśnia istotę zjawiska nielegalnej migracji oraz jej aspekt prawny i społeczny. Aspekty te mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. W pracy szeroko udokumentowano dynamikę i strukturę procesów migracyjnych w Polsce, co ...

13.66 zł (-3.41 zł)
kup teraz
ebook

Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

Autor: Wiesław Pływaczewski

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania odnoszą się do problematyki ochrony dzikich gatunków fauny i flory. Zakres tych rozważań wyznacza Konwencja Waszyngtońska z 1973 r. Autor dokonał wszechstronnego i niezwykle wnikliwego opisu zjawiska przestępczości wymierzonej w dziedzictwo przyrodnicze, w szczeg&oac ...

20.49 zł (-5.12 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close