Biznes i ekonomia / Controlling

książka

Lean w biurze i usługach

Autor: Locher Drew

Autor książki Lean w biurze i usługach, stawiając sobie za cel objaśnienie zastosowania metod Lean, wychodzi poza opis podstawowych narzędzi i skupia się na szczegółowym wyjaśnieniu kluczowych koncepcji szczupłego zarządzania w środowisku biurowym i usługowym. Książka zaczyna się od analizy zarządzania strum ...

38.02 zł (-11.88 zł)
kup teraz
książka

Controlling strategiczny

Autor: Wnuk-Pel Tomasz

Controlling strategiczny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Z ...

67.81 zł (-21.19 zł)
kup teraz
książka

Controlling w instytucjach kultury

Autor: Wnuczak Paweł

Instytucje kultury (filharmonie, muzea czy teatry) stanowią – z punktu widzenia finansów i rachunkowości – specyficzne „firmy” łączące racjonalność ekonomiczną z misją społeczną i kulturalną. Aspekt finansowy jest często niedoceniany w działalności krajowych instytucji kultury. Na ...

38.02 zł (-11.88 zł)
kup teraz
książka

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autor: Maciej Frendzel

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie, a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz p ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Controlling procesów. Jak wdrożyć?

Autor: Magdalena Chomuszko

Publikacja wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc podejście procesowe z controllingiem. Jest adresowana do przedsiębiorców pragnących usprawnić zarządzanie swoją firmą, osób zajmujących się certyfikacją ISO oraz środowisk dydaktycznych jako wsparcie nauczania o nowoczesnych metodach zarządcz ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

The role and functions of controllers in organization management

Autor: Marta Kawczyńska, Tomasz Wnuk-Pel

The main objective of this monograph is to determine on the basis of the survey the role of controllers in contemporary Polish companies. The study confirmed that same of the tasks performed by contemporary controllers in Polish companies are the same as those performed by their counterparts around the world although same dif ...

39.34 zł (-6.56 zł)
kup teraz
książka

Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych

Autor: Jan Michalak

Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także c ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Autor: Aleksandra Baszczyńska

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnie ...

47.06 zł (-7.84 zł)
kup teraz
książka

Kontroling dla menedżerów

Autor: Bolesław Rafał Kuc

Funkcje, typy i rodzaje kontrolingu Od zarządzania produkcją do zarządzania operacyjnego Koncepcje usytuowania kontrolera w strukturze organizacyjnej Zestaw narzędzi (instrumentarium) kontrolingu Kontrola i kontroling wobec nowych wyzwań Systemy informacyjne jako niezbędne narzędzie nowoczesnego zarządzania Kontrolin ...

79.00 zł
kup teraz
książka

Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Autor: Maciej Skudlik

Zaprzęgnij Excela do analizy ekonomicznej! Zasady analizy ekonomicznej w praktyce, czyli jak rzetelnie ocenić rentowność przedsięwzięcia Informatyka w akcji, czyli jak zbudować program do analizy przyszłych zdarzeń w arkuszu kalkulacyjnym Przeprowadzenie rzetelnej analizy ekonomicznej nie jest łatwe i na og&oac ...

39.90 zł
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close