Nauki ekonomiczne / Gospodarka

książka

Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą

Autor: Joanna Dzionek-Kozłowska

W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk ekonomicznych. Przeprowadzone studia pozwalają wskazać trzy główne etapy rozwoju tego modelu, czyli ujęcia: Millowskie, marginalistyczne ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

Autor: Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski

This book envisions Łódź, a city in present-day central Poland, the region’s textile industrial hub, to have been the capital of the Polish 19th century. Its history is a tale of struggle with modern change in Eastern Europe. The authors boldly challenge the romantic and noble-based Polish cultural imaginary, o ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju

Autor: Katarzyna Dośpiał-Borysiak

Prezentowana książka jest pierwszym w polskiej politologii kompleksowym studium poświęconym istocie i wyzwaniom polityki klimatycznej współczesnego państwa ukazanym na przykładzie Norwegii. Podjęcie tego tematu ma szczególny wymiar poznawczy, ponieważ zmiany klimatu stają się czołowym zagrożeniem o ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Autor: Iwona Świeczewska

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące wewnątrz gospodarki, jak ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Ścieżki rozwoju miast województwa łódzkiego

Autor: Jagoda Guz

Publikacja dotyczy rozwoju miast i jego czynników. Autorka, na przykładzie miast województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi), podjęła próbę identyfikacji uwarunkowań ich rozwoju w ujęciu dynamicznym – od momentu powstania każdego z miast do 2011 roku. Zagadnienie przeanalizowała w ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania

Autor: Paulina Malaczewska

W publikacji dokonano  analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Mod ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja

Autor: Chris Skinner

Cyfryzacja wszystkiego jest wszechobecna. Jako „cyfrowi ludzie” żyjemy w czasach czwartej rewolucji. Pierwszą było powstanie człowieka, drugą rozwój cywilizacyjny, a trzecią globalizacja handlu. Czwarta rewolucja to cyfryzacja. Technologie cyfrowe całkowicie zmieniły jak się komunikujemy, pracujemy ...

41.83 zł (-13.07 zł)
kup teraz
ebook

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

Autor: red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska

Publikacja stanowi przejaw potrzeby ciągłej refleksji nad znaczeniem socjologii w zmieniającym się społeczeństwie oraz nad społeczną rolą socjologów. W prezentowanym tomie zestawione zostały cztery kategorie problemów ważnych dla sposobów rozumienia misji społecznej socjologów, rozpozna ...

23.62 zł (-5.90 zł)
kup teraz
ebook

Zarządzanie cyklem życia organizacji. Metodologia Adizesa

Autor: Ichak Kalderon Adizes

Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich liderów odpowiedzialnych za zarządzanie zmianą w swojej organizacji. To pierwsza książka dr. Adizesa w dwutomowej serii, w której prezentuje opracowaną przez siebie teorię cyklu życia organizacji oraz zasady wprowadzania zmian organizacyjnych, które sto ...

39.72 zł (-10.18 zł)
kup teraz
ebook

Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe

Autor: Iwona Świeczewska

Głównym celem monografii jest określenie wpływu zasobów wiedzy na wzrost efektywności polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z procesów dyfuzji wiedzy. Analizowane procesy dyfuzji wiedzy obejmują zarówno procesy zachodzące wewnątrz gospodarki, jak ...

19.08 zł (-3.37 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close