Edukacja / Jezyk polski

książka

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Autor: Katarzyna Burska

W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyk&oacut ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka

Autor: Krzysztof Andrzej Jeżewski

Krzysztof Andrzej Jeżewski, poeta, tłumacz, eseista i norwidolog działający od roku 1970 w Paryżu, autor szeregu przekładów dzieł Norwida przy współpracy wybitnych poetów francuskich (m.in. Vade-mecum, O Szopenie, Kleopatra i Cezar, Poezje 1839-1883, antologia Światła Królestwa), stawia w ...

21.79 zł (-4.21 zł)
kup teraz
książka

Gramatyka historyczna języka polskiego

Autor: Stanisław Dubisz, Krystyna Długosz-Kurczabowa

Nowe, III już wydanie podręcznika akademickiego, uzupełnione o ostatnią część Składnię, zawiera pełny materiał, stanowiący kurs podstawowy (dodatkowo wzbogacony o cenny indeks polskich form wyrazowych), najczęściej realizowany na uniwersyteckich studiach polonistycznych: - Pochodzenie języka polskiego, - Fone ...

40.22 zł (-7.78 zł)
kup teraz
książka

Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych

Autor: Stanisław Dubisz, Krystyna Długosz-Kurczabowa

Zbiór ćwiczeń, uzupełniający ceniony przez wykładowców i słuchaczy uniwersyteckich studiów polonistycznych podręcznik Gramatyka historyczna języka polskiego autorstwa Krystyny Długosz-Kurczabowej i Stanisława Dubisza. Stanowi jego doskonałe dopełnienie, może być swego rodzaju przewodnikiem dla studentów po t ...

21.12 zł (-4.08 zł)
kup teraz
książka

Piszemy poprawnie Poradnik językowy PWN

Autor: Aleksandra Kubiak-Sokół

Poradnik wyjaśnia wiele wątpliwości językowych, czyni zrozumiałymi wyrazy trudne i rzadko spotykane, odkrywa tajemnice pochodzenia wielu wyrazów, objaśnia zawiłości pisowni oraz interpunkcji. Książka zawiera: - około 1000 najciekawszych i najczęściej zadawanych pytań wybranych z zasobów internetow ...

32.68 zł (-6.32 zł)
kup teraz
książka

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie

Autor: Agnieszka Płusajska-Otto

Jak mówić pięknie? Co zrobić, by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić, by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w podręczniku przygotowanym przez logopedę i trenera emisji ...

31.63 zł (-5.27 zł)
kup teraz
książka

Polskie operatory pytajne w ujęciu diachronicznym

Autor: Alina Kępińska

Monografia zawiera opis operatorów pytajnych występujących w historii polszczyzny, z uwzględnieniem ich zasobu, funkcji i genezy. Wprowadzenie krótko przedstawia aparat pojęciowy (m.in. terminy operator pytajny, zaimek pytajny, partykuła pytajna), a także relację zaimków pytajnych do równokształtnych zaimków wzgl ...

40.38 zł (-12.62 zł)
kup teraz
książka

Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny

Autor: Michalina Biernacka

Prezentowana publikacja to praktyczny poradnik dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego, a szczególnie dla młodych lektorów, rozpoczynających zawodową karierę, zarówno polonistów, jak i neofilologów. Informuje o spodziewanych trudnościach w nauczaniu podsystemu fonicznego ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem

Autor: Edward Polański, Aldona Skudrzykowa

Bardzo często zadajemy sobie pytanie: Jak pisać? Razem czy osobno? Niezależnie od tego, czy wysyłamy służbowy e-mail, przygotowujemy referat, rozmawiamy przez komunikator internetowy czy też opracowujemy materiały do publikacji - w każdej z tych sytuacji mogą się rodzić wątpliwości. Warto wtedy sięgnąć po now ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Konteksty stylistyki Od orędzia do mowy noblowskiej

Autor: Elżbieta Sękowska

Stylistyka jako dyscyplina językoznawcza obfituje w wiele ujęć teoretycznych i metodologicznych. Dyskusje nad statusem stylistyki oraz nad kategorią stylu pokazują jej przydatność w badaniach interdyscyplinarnych, w których występuje aspekt językowy, a mianowicie: w tekstologii, genologii, pragmalingwistyce, badaniu ...

32.68 zł (-6.32 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close