Nauki społeczne / Media, Komunikacja

książka

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Autor: Monika Kocot, Kamil Szafranie

W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zjawisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów. Wychodząc ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski

Jak działały instytucje kulturalne na emigracji? Jak publikowano wydawnictwa i czasopisma niezależne w kraju, poza cenzurą? Co różniło te dwa niezależne obiegi kulturowe? Kto je tworzył, jakie były ich losy? Jakie stały za nimi idee? O co się spierano? Jaką rolę odgrywała literatura w tych działaniach? N ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Religia media mitologia

Autor: Józef Majewski

W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w niej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji medi&oacut ...

29.05 zł (-7.70 zł)
kup teraz
książka

Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Autor: Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to ...

43.40 zł (-11.50 zł)
kup teraz
książka

Reklama. Krótkie Wprowadzenie 15

Autor: Winston Fletcher

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz reklamowy powinien być etyczny? * Interdyscyplinarna seria KR&O ...

20.79 zł (-9.11 zł)
kup teraz
książka

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autor: Blanka Brzozowska

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane wspó ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Autor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej. Poszczególne zagadnienia pr ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Autor: Anna Barańska-Szmitko

Jaki efekt wizerunkowy można osiągnąć za pomocą jakich działań werbalnych? Odpowiedź na to kluczowe w prezentowanej książce pytanie sformułowano na podstawie badań, w ramach których ponad pół tysiąca respondentów czytało teksty czterech różniących się w opiniach felietonistó ...

40.20 zł (-6.70 zł)
kup teraz
książka

Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej

Autor: Anna Barańska-Szmitko

Czy znajomość nazwiska determinuje image przypisywany autorowi wypowiedzi na podstawie jego tekstu? Czy i jak zdjęcie autora obok tekstu wpływa na jego wizerunek? Jaka jest różnica między wizerunkiem „z tekstu” a wizerunkiem „ze zdjęcia”? Na jakich zasadach funkcjonuje image, który ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu

Autor: Katarzyna Kasia

Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość? W jakim stopniu wynika ona z bycia członkinią lub członkiem jakiejś grupy? Jaką rolę odgrywa w tym spektakl medialny rozgrywający ...

32.00 zł (-10.00 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close