Nauki społeczne / Media, Komunikacja

książka

E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa

Autor: Violetta Krawczyk-Wasilewska

Publikacja jest fascynującym zbiorem esejów autorki, bazujących na jej referatach, prezentowanych środowisku międzynarodowemu w ostatnim 15-leciu i dotyczy nowego folkloru, przekraczającego granice cyberprzestrzeni i wkraczającego już do życia codziennego użytkowników globalnych mediów elektronic ...

35.91 zł (-5.99 zł)
kup teraz
książka

Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu

Autor: Krzysztof T. Konecki

Odkrywanie emocjonalnej warstwy debat politycznych i polityki umożliwia kształtowanie racjonalnego ładu politycznego i społecznego, ładu uświadomionego i poddanego refleksji i dyskusji przez obywateli. Większość analizowanych w tej książce wystąpień ma charakter „przedstawień” w sensie dramaturgiczny ...

31.63 zł (-5.27 zł)
kup teraz
książka

Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie

Autor: Monika Kocot, Kamil Szafranie

W prezentowanej publikacji podjęto problematykę dotyczącą opisu i odbioru zjawisk szeroko pojętej popkultury. Autorzy, prowadząc interdyscyplinarny dialog i konfrontując różne perspektywy badawcze, eksplorują oblicza popkultury w dziedzinach: literatury, filmu, sztuk audiowizualnych i mediów. Wychodząc ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee - ludzie - spory

Autor: Konrad W. Tatarowski

Jak działały instytucje kulturalne na emigracji? Jak publikowano wydawnictwa i czasopisma niezależne w kraju, poza cenzurą? Co różniło te dwa niezależne obiegi kulturowe? Kto je tworzył, jakie były ich losy? Jakie stały za nimi idee? O co się spierano? Jaką rolę odgrywała literatura w tych działaniach? N ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. Przegląd Sportowy w latach 1921-1925

Autor: Rafał Siekiera

W dotychczasowych badaniach dotyczących dziennikarstwa sportowego brakuje systematyczności i prób ujęć całościowych. Nie zajmowano się dotąd genezą terminologii sportowej, prawie w ogóle nie prowadzi się badań diachronicznych języka sportu. Nie ma też publikacji podejmujących problematykę rozwoju ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Prasowe gatunki dziennikarskie

Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński Andrzej Kaliszewski Jerzy Snopek Wojciech Furman

Podręcznik do przedmiotu Gatunki dziennikarskie na studiach medioznawczych, kulturo-znawczych, politologicznych lub socjologicznych. Książka jest kontynuacją wcześniejszej bestsellerowej publikacji Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język autorstwa K. Wol-nego-Zmorzyńskiego, A. Kaliszewskiego oraz W. Fur ...

31.54 zł (-8.36 zł)
kup teraz
książka

Religia media mitologia

Autor: Józef Majewski

W czym tkwi tajemnica atrakcyjności tego, co religijne, dla współczesnych mediów? Czy media, jak chce wielu, rzeczywiście ze swej natury są wrogie religii, niszcząc i wynaturzając w niej to, co dla niej najbardziej właściwe i najgłębsze? Jaki jest kulturowy sens procesów tabloidyzacji medi&oacut ...

28.00 zł (-8.75 zł)
kup teraz
książka

Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze

Autor: Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green

„Co się nie rozprzestrzenia – umiera” – tak ideę rozprzestrzenialnych mediów ujmują autorzy książki. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują media, Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green mówią o dzisiejszych możliwościach rozpowszechniania idei oraz o tym, jak wpływa to ...

47.06 zł (-7.84 zł)
kup teraz
książka

Reklama. Krótkie Wprowadzenie 15

Autor: Winston Fletcher

> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz reklamowy powinien być etyczny? * Interdyscyplinarna seria KR&O ...

25.63 zł (-4.27 zł)
kup teraz
książka

Retoryka

Autor: Piotr Wilczek, Maria Bartowska, Agnieszka Budzyńska-Daca

Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do retoryki. Łączy wiedzę z historii i teorii retoryki z jej współczesnym zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego: literaturoznawstwie, językoznawstwie, reklamie, public relations, polityce, psychologii, kaznodziejstwie, szkole. Napisany ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close