Nauki społeczne / Pedagogika akademicka

książka

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Autor: Aleksandra Chmielińska

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możl ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Autor: Dorota Wolska-Prylińska

Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medyczn ...

40.20 zł (-6.70 zł)
kup teraz
książka

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Autor: Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński

(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewno ...

49.45 zł (-9.55 zł)
kup teraz
książka

Uniwersytet w dobie przemian. Adaptacje instytucji akademickich do nowych warunków w Polsce i Europie

Autor: Marek Kwiek

Książka jest wynikiem wieloletnich, międzynarodowych badań porównawczych instytucji uniwersyteckich w Europie. Uniwersytety są poddawane potężnym presjom zmian, które z jednej strony są związane z wyzwaniami globalizacji, europeizacji i umasowienia całego szkolnictwa wyższego, a z drugiej ze zmianą r ...

66.21 zł (-12.79 zł)
kup teraz
książka

Cognition, Meaning and Action. Lodz-Lund Studies in Cognitive Science

Autor: Piotr Łukowski, Aleksander Gemel, Bartosz Żukowski

The goal of contemporary cognitive science is not primarily to build a thinking machine, but to increase our understanding of cognitive processes. This can be done by various methods, including traditional psychological experiments, observations of authentic cognitive processes in practical action, or by simulating cognition ...

37.63 zł (-6.27 zł)
kup teraz
ebook

Uniwersytet w dobie przemian. Adaptacje instytucji akademickich do nowych warunków w Polsce i Europie

Autor: Marek Kwiek

Książka jest wynikiem wieloletnich, międzynarodowych badań porównawczych instytucji uniwersyteckich w Europie. Uniwersytety są poddawane potężnym presjom zmian, które z jednej strony są związane z wyzwaniami globalizacji, europeizacji i umasowienia całego szkolnictwa wyższego, a z drugiej ze zmianą r ...

47.20 zł (-11.80 zł)
kup teraz
ebook

Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Autor: Krystian Szadkowski

Uniwersytet bez wątpienia znalazł się dziś w centrum zainteresowania większości społeczeństw na świecie. Jednocześnie jednak bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ma dzisiaj problem ze zdefiniowaniem swojej roli i tożsamości. Z tego też względu prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową są dzisiaj badani ...

28.01 zł (-7.00 zł)
kup teraz
ebook

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2

Autor: red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc

Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i same jednostki. Jednak aby móc w sposób właściwy, a więc z określonym skutkiem, wypro ...

19.68 zł (-4.92 zł)
kup teraz
ebook

Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna

Autor: Małgorzata Orłowska, Jacek Błeszyński

(...) praca przedłożona do recenzji posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych. Książka z pewno ...

31.20 zł (-7.80 zł)
kup teraz
ebook

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy lingwosecuritologii

Autor: Jadwiga Stawnicka

Monografia otwiera w nauce miejsce na dyskusje i analizy z udziałem przedstawicieli Policji i służb bezpieczeństwa w ramach nowej subdycsypliny interdyscyplinarnej lingwosecuritologii. Jest to dziedzina z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, która będzie wykorzystywać teoretyczna i praktyczna wiedz ...

19.68 zł (-4.92 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close