Nauki społeczne / Pedagogika

książka

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Au ...

26.98 zł (-12.92 zł)
kup teraz
książka

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins

Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka? Lynn Cousins, doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły specjalizująca się w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka. Książka dostarcza ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy? Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uc ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley

Autorka, dziennikarka śledcza, tym razem postanowiła wyjaśnić, co powoduje tak ogromne różnice w wynikach testów osiągnięć szkolnych dzieci w różnych krajach. Poddaje się w tym celu testowi PISA (Program for International Student Assessment) – temu samemu, który wypełniają uczniow ...

49.45 zł (-9.55 zł)
kup teraz
książka

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważn ...

18.61 zł (-16.29 zł)
kup teraz
książka

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym ...

30.78 zł (-9.12 zł)
kup teraz
książka

Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Rewolucyjna technika uczenia - plan aktywności - składa się ze zdjęć i/lub napisów, które są wskazówką dla dzieci i dorosłych, aby wykonywali zadania, angażowali się w różne aktywności bądź korzystali z nagród. Plany aktywności mogą pomóc np.. W robieniu prania, rozmow ...

30.02 zł (-3.52 zł)
kup teraz
książka

Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania

Autor: Lynn E. Mcclannahan, Patricia J. Krantz

Ten przewodnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów zawiera wiele opisów przypadków, wykresów, zdjęć i prezentuje krok po kroku, w jaki sposób nauczyć osobę z autyzmem umiejętności rozmowy. Opisano tutaj: - skrypty dla osób potrafiących i niepotrafiących czytać - komp ...

30.02 zł (-3.52 zł)
kup teraz
książka

Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka

Autor: Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos

Książka poświęcona jest badaniom jakościowym w pedagogice, przedstawia ich miejsce w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych. Szczegółowo opisuje dwie metody: wywiad narracyjny i obiektywną hermeneutykę, prezentuje ich założenia, zasady interpretacji materiału empirycznego, na przykładach wyja ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Szkolna niekomunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym

Autor: Anna Wileczek, Iwona Możdżonek

Język w szkolnych interakcjach. Meandry komunikacji Dyskurs wczesnoszkolny. Transmisja, rozumienie i (nie) porozumienie Co nam przeszkadza od początku? Bariery w komunikacji wczesnoszkolnej w rekonesansie badawczym ""Mosty zamiast murów"". Uczniowskie ćwiczenia dobrej komunikacji Dekalog dobrej k ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close