Nauki społeczne / Pedagogika

książka

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku

Autor: Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala, Jolanta E. Kowalska, Arkadiusz Kaźmierczak

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej, współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej. Au ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki

Autor: Bolesław Niemierko

Pierwszy podręcznik z zakresu teorii diagnozy edukacyjnej! Książka prezentuje: koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się; główne pojęcia dyscypliny; analizę i ocenę narzędzi diagnozy; metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki e ...

49.45 zł (-9.55 zł)
kup teraz
książka

Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy

Autor: Iwa Kuchciak, Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Monika Marcinkowska

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji ...

54.00 zł (-9.00 zł)
kup teraz
książka

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności

Autor: Krzysztof J. Szmidt

W prezentowanym tomie autor, pionier badań nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksję nad pe ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Lynn Cousins

Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka? Lynn Cousins, doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły specjalizująca się w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka. Książka dostarcza ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli

Autor: Paul Dix

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy? Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uc ...

41.07 zł (-7.93 zł)
kup teraz
książka

Mistrzostwo duchowe

Autor: Anna Walczak, Wojciech Mikołajewicz

Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę przywrócenia do badań pedagogicznych kategorii duchowości pojmowanej jako niezbywalny atrybut egzystencji człowieka. Taka refleksja wywodzi się od Wilhelma Diltheya, w Polsce jej wybitnym przedstawicielem był Bogdan Nawroczyński (Poglądy pedagogiczne Bogdan ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Najbystrzejsze dzieciaki na świecie

Autor: Amanda Ripley

Autorka, dziennikarka śledcza, tym razem postanowiła wyjaśnić, co powoduje tak ogromne różnice w wynikach testów osiągnięć szkolnych dzieci w różnych krajach. Poddaje się w tym celu testowi PISA (Program for International Student Assessment) – temu samemu, który wypełniają uczniow ...

49.45 zł (-9.55 zł)
kup teraz
książka

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważn ...

29.92 zł (-4.98 zł)
kup teraz
książka

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku

Autor: Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

W książce przedstawiono wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XIX i na początku XX w. Autorzy zajęli się działalnością edytorską w latach niewoli, akcentując jej wkład w pracę oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close