Prawo / Podręczniki akademickie

książka

Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej

Autor: Paulina Karina Marczuk

W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencj ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Autor: Małgorzata Sieradzka

Publikacja autorstwa dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej, pt. "Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów" odnosi się do aktualnej problematyki, która -- zwłaszcza w ostatnich latach -- nabrała na znaczeniu. Daje temu wyr ...

94.29 zł (-4.71 zł)
kup teraz
książka

Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

Autor: Michał Bernaczyk

Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających odmowę dostępu do tzw. "dokumentów wewnętrznych". Pojęcie budzi skrajne oceny: od zarzutów niekonstytucyjnego og ...

122.86 zł (-6.14 zł)
kup teraz
książka

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem z historii ustroju i prawa Polski?Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie w ...

25.63 zł (-4.27 zł)
kup teraz
książka

Idee normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa międzynarodowa

Autor: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa

Tytuł publikacji "Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa prawnomiędzynarodowa" jest syntezą jej celów naukowych, a zamiarem, który legł u podstaw jej przygotowania było podjęcie  prawniczej (przede wszystkim prawnomiędzynarodowej lecz nie tylko) refleksji nad aktualnością ...

122.86 zł (-6.14 zł)
kup teraz
książka

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Autor: Katarzyna Górka

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod wzg ...

94.29 zł (-4.71 zł)
kup teraz
książka

Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Autor: Opracowanie zbiorowe

Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana - na rzecz innych państw - przez unijny porządek prawny oraz przez prawo wewnętrzne danego państwa i jakimi kompetencjami w t ...

42.86 zł (-2.14 zł)
kup teraz
książka

Jurysprudencja 7/2016 Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Od pasywizmu do aktywizmu sądowego

Autor: Anna Tomza

Zagadnienie poprawnej interpretacji Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie tylko było zawsze przedmiotem sporu amerykańskiej i europejskiej nauki prawa, lecz także angażowało szeroko pojętą opinię publiczną. W książce przedstawiono najbardziej znaczące i powszechnie akceptowane poglądy teoretyków i pr ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Kodeks cywilny w orzecznictwie Tom 1

Autor: Marek Antas, Karol Sala

Nowa pozycja, która przedstawia najważniejsze i aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące Kodeksu cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe). Orzeczenia zostały pogrupowane według haseł, przy każdym orzeczeniu podawana jest teza, ewentualnie zagadnienie prawne oraz argumenty z uzasadnienia. Należy pamiętać, że ksi ...

113.33 zł (-5.67 zł)
kup teraz
książka

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych. (na przykładzie nieruchomości PKP)

Autor: Małgorzata Bednarek

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i za ...

141.90 zł (-7.10 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close