Biznes i ekonomia / Polityka społeczna

książka

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Autor: Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Magdalena Dej

W publikacji zostały omówione metody i instrumenty rozwoju lokalnego, takie jak LEADER, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz innowacje społeczne. Jej autorzy są członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą socjolog (pracownik naukowy Uniwersytetu Ł&oacut ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Autor: Justyna Przywojska

Przekazujemy w ręce Czytelników pierwszą w Polsce książkę wyjaśniającą procesy i mechanizmy rewitalizacji wdrażanej w sposób zintegrowany i zorientowany na problemy oraz zjawiska społeczne, z którymi mierzą się współczesne miasta. Książka ta stanowi równocześnie odpowiedź na ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
książka

Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych

Autor: Paweł Starosta

Książka dotyczy oceny znaczenia potencjału społecznego w różnicowaniu poziomu rozwoju miast poprzemysłowych funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach kulturowych, ale pełniących w przeszłości podobne funkcje. Wzięto pod uwagę pięć ośrodków: Łódź (Polska), lwanowo (Rosja), Miskolc (Wę ...

35.91 zł (-5.99 zł)
kup teraz
książka

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Autor: Monika Słupińska

Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju za podstawę analiz procesów rozwojowych stawia w nowym świetle pytanie o współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium w jego nowym rozumieniu to specyficzna konstrukcja społeczna, oparta na relacjach pomiędzy aktorami lokal ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

Autor: Neomi Klein

Najnowsza książka Naomi Klein, nad którą autorka pracowała od 2010 roku, w sposób wyczerpujący, świadczący o głębokiej znajomości tematu, a zarazem przystępny przedstawia zagrożenia związane z globalnym ociepleniem i innymi zmianami klimatu, umieszczając je w szerokim kontekście - politycznym, ekonomicznym i ...

34.21 zł (-10.69 zł)
kup teraz
książka

Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykłądzie województwa łódzkiego

Autor: Michał Jerzy Sobczak

Na początku XXI wieku wykluczenie społeczne stało się jedną z podstawowych kwestii społecznych w krajach europejskich. Bierze się ono z wszelkiego rodzaju nierówności, a polega na swoistej izolacji z życia społecznego osób odbiegających od powszechnie przyjętych norm. Zjawisko to dotyczy wszystkich g ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty

Autor: Ryszard Majer

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat programowania oraz wdrażania lokalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Omówiono w niej zagadnienia kluczowe dla społecznego i gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Po ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne

Autor: Eugeniusz Kwiatkowski

Przedmiotem monografii jest analiza podstawowych instytucji rynku pracy w krajach OECD, a w szczególności rodzajów umów o pracę, płac minimalnych, klina podatkowego, prawnej ochrony zatrudnienia, zasiłków dla bezrobotnych i oddziaływania związków zawodowych. Podstawowym celem badań by ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne

Autor: Jolanta Lisek-Michalska

 Celem książki jest choćby częściowe uzupełnienie braków w zakresie badań metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Wprawdzie tytuł sugeruje, że jest ona poświęcona w sposób symetryczny zarówno metodologii, jak i etyce badań fokusowych, ale punkt ciężkości zdecydowanie położono na kw ...

37.71 zł (-6.29 zł)
kup teraz
książka

Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne

Autor: Leszek Kucharski

Bezrobocie równowagi jest złożoną koncepcją teoretyczną mającą swoje rozwinięcie w szkołach głównego nurtu ekonomii ‒ monetarystycznej i nowej szkole keynesowskiej. Pod  koniec  lat  60.  XX  w.  została  wysunięta  koncepcja  naturalnejR ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close