Prawo / Pozostałe

książka

Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa

Autor: Ewa Podrez, Tomasz Stawecki, Paulina Smulska

Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogromne możliwości ingerencji w rozwój zygoty, embrionu i płodu ludzkiego. Społeczne oceny takich praktyk dalekie są od zgodności, a regulacja prawna budzi wiele zastrzeżeń. Prezentowana książka zajmuje się problemami badań nad embrionami ludzkimi z trzech p ...

30.18 zł (-5.82 zł)
kup teraz
książka

Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

Autor: Wiesława Dyszy

Książka Budownictwo. Opodatkowanie usług 2014 adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wiel ...

50.57 zł (-8.43 zł)
kup teraz
książka

Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki

Autor: Andrzej Piekara

Praca poświęcona jakości administracji w Polsce napisana przez Autora doskonale znającego przedmiot analizy, a zwłaszcza stosowne przepisy prawne stanowiące normatywną podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Powoływane akty prawne, ich oceny i interpretacje są, wraz z bogatą literaturą przywoływaną w p ...

16.72 zł (-3.23 zł)
kup teraz
książka

Jak dostać za darmo pomoc prawną?

Autor: Artur Borkowski, Anna Krzyżanowska

bezpłatni prawnicy w gminie adwokat i radca prawny na koszt państwa w procesie cywilnym, karnym i przed sądem administracyjnym pomoc dla konsumentów Już 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszają punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, zatrudniające wykwalifikowanych prawników, tak aby oby ...

17.06 zł (-2.84 zł)
kup teraz
książka

Metodologia pracy naukowej

Autor: Jarosław Zieliński

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pr ...

21.43 zł (-3.57 zł)
kup teraz
książka

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Autor: Grażyna Michałowska

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalno ...

42.74 zł (-8.26 zł)
kup teraz
książka

Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom

Autor: Adam Hrycak, Cezary Młotek

W broszurze podpowiadamy: jakie towary zostały objęte monitorowaniem, a jakie nie, jak poprawnie zgłosić przewozy towarów, jakie kary grożą za błędy podczas przewozu, jak przebiega kontrola przewozu towarów.

29.71 zł (-9.29 zł)
kup teraz
książka

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Autor: Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch

Materiał opisuje zadania dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli,  zwiazane z wdrażaniem, realizacją oraz monitorowaniem nowej podstawy programowej. Ekspert zebrał konkretne kroki postępowania, zadania dyrektora i nauczycieli. Jakie przepisy obowiązują od 1 września 2017 r., jakie są gł& ...

30.40 zł (-9.50 zł)
kup teraz
książka

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej

Autor: Michał Porowski, Tomasz Przesławski

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie w związku z dążeniem do jak najszerszego uwzględniania praw człow ...

32.68 zł (-6.32 zł)
kup teraz
książka

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Autor: praca zbiorowa

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy. Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawn ...

45.64 zł (-14.26 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close