Prawo / Pozostałe

książka

Matematyka finansowa

Autor: Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupe ...

42.00 zł (-7.00 zł)
kup teraz
książka

Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa

Autor: Ewa Podrez, Tomasz Stawecki, Paulina Smulska

Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogromne możliwości ingerencji w rozwój zygoty, embrionu i płodu ludzkiego. Społeczne oceny takich praktyk dalekie są od zgodności, a regulacja prawna budzi wiele zastrzeżeń. Prezentowana książka zajmuje się problemami badań nad embrionami ludzkimi z trzech p ...

30.18 zł (-5.82 zł)
kup teraz
książka

Budownictwo Opodatkowanie usług 2014

Autor: Wiesława Dyszy

Książka Budownictwo. Opodatkowanie usług 2014 adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wiel ...

50.57 zł (-8.43 zł)
kup teraz
książka

Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki

Autor: Andrzej Piekara

Praca poświęcona jakości administracji w Polsce napisana przez Autora doskonale znającego przedmiot analizy, a zwłaszcza stosowne przepisy prawne stanowiące normatywną podstawę funkcjonowania administracji publicznej. Powoływane akty prawne, ich oceny i interpretacje są, wraz z bogatą literaturą przywoływaną w p ...

16.72 zł (-3.23 zł)
kup teraz
książka

Jak dostać za darmo pomoc prawną?

Autor: Artur Borkowski, Anna Krzyżanowska

bezpłatni prawnicy w gminie adwokat i radca prawny na koszt państwa w procesie cywilnym, karnym i przed sądem administracyjnym pomoc dla konsumentów Już 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszają punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, zatrudniające wykwalifikowanych prawników, tak aby oby ...

17.06 zł (-2.84 zł)
kup teraz
książka

Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Autor: Grażyna Michałowska

Publikacja podejmująca całościowo problem międzynarodowej ochrony praw dziecka. Autorka prezentuje prawa i pozycję dziecka w historii, analizuje proces instytucjonalizacji ochrony praw dziecka, uwzględnia zagadnienie przemocy wobec dzieci oraz zjawisko dzieci ulicy. Omawia Konwencję Praw Dziecka, przybliża działalno ...

42.74 zł (-8.26 zł)
kup teraz
książka

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej

Autor: Michał Porowski, Tomasz Przesławski

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie w związku z dążeniem do jak najszerszego uwzględniania praw człow ...

32.68 zł (-6.32 zł)
kup teraz
książka

Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym

Autor: Maciej Pisz

Autor przedstawia najważniejsze poglądy teoretyków i praktyków prawa konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnych ograniczeń własności oraz gwarancji jej ochrony w Polsce, a także przytacza konstruktywne polemiki z niektórymi z tych koncepcji. W swoich rozważaniach odnosi się też do istniejącego orzecznictwa sądó ...

24.31 zł (-4.69 zł)
kup teraz
książka

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Autor: Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki

Proces globalizacji, sprzeczność interesów państw, społeczności lub jednostek, generują różnego rodzaju niebezpieczeństwa, od konfliktów zbrojnych, poprzez terroryzm, przestępczość zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, regionalnym, czy pospolitą po ekscesy chuligańskie. Oprócz ...

28.60 zł (-10.40 zł)
kup teraz
książka

Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej

Autor: Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki

"Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych o ...

28.60 zł (-10.40 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close