Prawo / Prawo budowlane i lokalowe

książka

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Autor: Łukasz Kamiński

Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
ebook

Prawo nieruchomości. Wydanie 5

Autor: Ryszard Strzelczyk

Książka Prawo nieruchomości obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notaria ...

81.18 zł (-17.82 zł)
kup teraz
ebook

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Autor: Krzysztof Zagrobelny

Monografia podejmuje problematykę odpowiedzialności inwestora jako strony umowy o roboty budowlane, w kontekście zmian wprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. W ramach publikacji omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka umowy o roboty budowlane; obowiązek wykonawcy oddania obiektu; obowiązek inwe ...

82.77 zł (-16.23 zł)
kup teraz
ebook

Prawo budowlane. The Construction Law

Autor: Dorota Bielecka, Maciej Bielecki

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym ...

124.45 zł (-24.55 zł)
kup teraz
ebook

Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Autor: Teodor Skotarczak

Praca jest oparta na badaniach pt. "Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości". Celem przedstawionych badań jest ocena warunków, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe w ich otoczeniu ekonom ...

73.96 zł (-15.04 zł)
kup teraz
ebook

Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego

Autor: Ryszard Strzelczyk

"Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego" to monografia poświęcona w całości współczesnej umowie deweloperskiej, wprowadzonej normatywnie do systemu prawa polskiego ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie nowej re ...

82.77 zł (-16.23 zł)
kup teraz
ebook

Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz")

Autor: Wojciech Wyrzykowski

Monografia jest pierwszym opracowaniem poświeconym problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto ...

82.77 zł (-16.23 zł)
kup teraz
ebook

Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners

Autor: Opracowanie zbiorowe

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym ...

165.98 zł (-33.02 zł)
kup teraz
ebook

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft

Autor: Magdalena Wessel-Zasadzka

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz aktualizacja tłumaczenia ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw  na języki europejskie. Hiermit uberreichen wir ...

208.21 zł (-40.79 zł)
kup teraz
ebook

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Autor: Opracowanie zbiorowe

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym ...

82.77 zł (-16.23 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close