Prawo / Prawo gospodarcze

książka

Przestępstwa w obrocie gospodarczym

Autor: Nitkowski Krzysztof

W książce poruszono problematykę obrotu gospodarczego − m.in. przedstawiono pojęcia funkcjonujące w obrocie gospodarczym − oraz przestępczości gospodarczej − scharakteryzowano pojęcie oraz formy popełnienia przestępstwa, przeanalizowano grupę przestępstw popełnianych w obrocie gospodarczym ...

49.45 zł (-9.55 zł)
kup teraz
książka

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Autor: Paweł Michalski

Insider trading oznacza zawieranie transakcji przez pracowników wykorzystujących niejawną informację pochodzącą „z wewnątrz” ich przedsiębiorstwa. Dostęp do wiedzy jest pochodną ich pracy. Powszechnie uważa się, że zysk osiągany przez wykorzystanie gorszej pozycji innej osoby to coś nieuc ...

38.02 zł (-11.88 zł)
kup teraz
książka

Mechanizmy stabilności systemu finansowego

Autor: Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak

Wybór zagadnień i tematów poddanych analizie uznać należy za niezwykle trafny i aktualny, zarówno z punktu widzenia sprawności i efektywności funkcjonowania systemu finansowego, jak i oceny wpływu kryzysu finansowego na sektor publiczny i stan finansów państwa. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, w jakim zakr ...

84.86 zł (-14.14 zł)
kup teraz
książka

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficyt ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Prawo gospodarcze Kompendium

Autor: Jan Olszewski, Beata Sagan, Roman Uliasz, Dominika Wapińska

Skrypt "Prawo gospodarcze. Kompendium" omawia podstawowe instytucje prawa gospodarczego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych. Znajdują się w nim zagadnienia dotyczące m.in.: swobody działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, spółek handlowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwalczania nieuczciwych ...

64.29 zł (-10.71 zł)
kup teraz
książka

Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem. przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę

Autor: Marcin Sarna

 W komentarzu do Prawa restrukturyzacyjnego wyjaśniono główne założenia nowych przepisów oraz omówiono wprowadzone postępowania restrukturyzacyjne. Publikacja ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny nowe przepisy i zmiany w przepisach dotyczących Prawa upadłościowe ...

75.43 zł (-23.57 zł)
kup teraz
książka

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Autor: Izabela Florczak

W publikacji w sposób kompleksowy został przedstawiony status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego. Punkt wyjścia do prowadzonych rozważań stanowi etap nawiązywania stosunku prawnego, następnie prezentowany jest status prawny osób świadczących pracę w fazie ...

47.06 zł (-7.84 zł)
kup teraz
książka

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce

Autor: Lech Kurkliński

Zasadniczą tezą Autora jest stwierdzenie, że czynniki kulturowe zaliczają się do istotnych determinant działalności i rezultatów banków z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju. Za cel monografii przyjęto zatem pokazanie związków czynników kulturowych - zwłaszcza kultur narodowych, z ...

84.86 zł (-14.14 zł)
kup teraz
książka

Prawo dla startupu

Autor: Monika Wieczorek

Stwórz jednorożca w zgodzie z przepisami! Budowanie firmy to proces składający się z wielu elementów, z których aspekt prawny przysparza najwięcej trudności. Skomplikowane przepisy i mnogość regulacji powodują, że czasami trudno odnaleźć się w rzeczywistości biznesowej nie tylko nowicjuszom, ...

44.90 zł
kup teraz
ebook

Restrukturyzacja Firm

Autor: Krzysztof Biernacki

Restrukturyzacja firm Przedsiębiorcy pytają o CIT i VAT Jak płaci wierzyciel Sytuacja dłużnika Wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpłynęło na stosowanie regulacji prawnych. Świadczy o tym liczba zmian w aktach prawnych - zajmują one prawie połowę ustawy. Zmiany dotyczą m.in. zasad rozli ...

11.90 zł (-4.00 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close