Prawo / Prawo karne. Przestępstwa karne. Kryminalogia

książka

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej stosowana wcześniej fakultatywnie stała się obecnie obligatoryjna w razie wystąpienia przesłanek ją warunkujących. Jest ona szczególną formą odpowiedzialności przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Systemowo jest odpowiedzialnością inną niż odpowiedzialność ...

39.60 zł (-6.60 zł)
kup teraz
książka

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autor: Jan Kulesza

Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych. W pracy wykazano, że kryminalizacja stanowi ingerencję w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolnośc ...

55.63 zł (-9.27 zł)
kup teraz
ebook

Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym

Autor: Małgorzata Król-Bogomilska

Tytułowy problem tej pracy ma obecnie szczególne znaczenie, zarówno naukowe, jak i praktyczne. W płaszczyznach gospodarczej i prawnej zaczynają bowiem współistnieć zarówno w Europie, jak i na świecie co najmniej dwa modele odpowiedzialności za naruszenia zakazu karteli: administracyjny i kar ...

48.00 zł (-12.00 zł)
kup teraz
ebook

Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne

Autor: Joanna Stojer-Polańska

Pasjonująca publikacja dla wszystkich miłośnikówseriali kryminalnych. Ze Wstepu: Seriale, które pokazują pracę w laboratorium kryminalistycznym oraz służbę w Policji, cieszą się nieustannie wysoką oglądalnością. Tym samym wielu widzów, jeśli pasjonuje ich proces badania śladów, od ...

25.68 zł (-12.31 zł)
kup teraz
ebook

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć

Autor: Wojciech Cieślak, Krzysztof Woźniewski

Prawo karne procesowe należy do tych gałęzi prawa, które w społeczeństwie budzi nie tylko żywe emocje ale co za tym idzie i zainteresowanie. Nie ma dnia by w środkach masowego przekazu nie pojawiały się informacje o sprawach kryminalnych i toczących się postępowaniach karnych. Co więcej, każdy z nas może ...

57.52 zł (-11.48 zł)
kup teraz
ebook

Prawo karne - część szczególna. Orzecznictwo. Wydanie 2

Autor: Michał Królikowski, Mikołaj Ostrowski

W niniejszym zbiorze przedstawiono wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z zakresu prawa karnego materialnego. Jest on adresowany zarówno do studentów prawa, chcących poszerzyć swoją wiedzę zdobytą w trakcie zajęć uniwersyte ...

138.58 zł (-30.42 zł)
kup teraz
ebook

Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

Autor: Janusz Bryk, Agnieszka Choromańska, Anna Kalisz, Sławomir Miszkiewicz, Dorota Mocarska, Monika Porwisz, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Świerczewska-Gąsiorowska

Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowe ...

32.40 zł (-8.10 zł)
kup teraz
ebook

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

Autor: Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak

Szeroko pojęte prawo wykroczeń — obejmujące zarówno część materialną, jak i procesową — łączy w sobie kompleks przepisów. Normują one zasady odpowiedzialności za wykroczenie, określają czyny zakazane oraz te, które pod groźbą kary są nakazane. Przepisy te regulują równ ...

14.28 zł (-3.57 zł)
kup teraz
ebook

Archiwum Kryminologii, tom XXXVII 2015

Autor: Witold Klaus, Irena Rzeplińska

W numerze: Krzysztof Krajewski: Kontrolować czy nie, ale jeśli kontrolować, to w jaki sposób? Wyzwania związane ze zjawiskiem nowych substancji psychoaktywnych, doi: 10.7420/AK2015A, s. 5–50; Michaela Štefunková: The Mitigation Of Criminal Repression Against Drug Users by the New Czech Penal Co ...

48.00 zł (-12.00 zł)
kup teraz
ebook

Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego

Autor: Radosław Olszewski

 Kumulacja procesowych uczestników polskiego postępowania karnego to zespół zagadnień dotyczących złożonych układów procesowych, pochodnych wobec pozycji poszczególnych uczestników procesu karnego. Różnie zatem należy oceniać sytuacje, gdy podmiot wykonuje określone cz ...

10.30 zł (-12.60 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close