Prawo / Prawo publiczne, konstytucyjne i administracyjne

książka

Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki

Prezentowana publikacja, poswięcona instytucji prezydenta w Polsce i na Litwie, jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z pracownikami Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego. W ramach tego współdziałania ukazały si ...

47.06 zł (-7.84 zł)
kup teraz
książka

Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej. na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji

Autor: Marianna Zieleńska

Marianna Zieleńska Mechanizmy reprodukcji i zmiany w administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji Idzie, w największym skrócie, o to, że tzw. otwarta metoda koordynacji miała – ma zresztą nadal – stanowić taką formułę budowania „Europy socjalnej”, kt&o ...

27.20 zł (-8.50 zł)
kup teraz
książka

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC. w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego

Autor: Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza

Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Autorka stara się odpowiedzieć na py ...

44.95 zł (-14.05 zł)
kup teraz
książka

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność

Autor: Witold Grygorowicz

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficyt ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego

Autor: Jan Kulesza

Książka zawiera pierwsze w polskiej doktrynie opracowanie monograficzne poświęcone teorii kryminalizacji, uwzględniającej całościowo element uzgadniania kontekstu konstytucyjnego stanowienia norm prawnokarnych. W pracy wykazano, że kryminalizacja stanowi ingerencję w sferę konstytucyjnie chronionych praw i wolnośc ...

55.63 zł (-9.27 zł)
kup teraz
książka

Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym. Notariusz, komornik sądowy, syndyk, zarządca, nadzorca sądowy oraz inne podmioty w postępowaniu wieczystoksięgowym

Autor: Daniel Jakimiec

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sęd ...

99.73 zł (-19.27 zł)
kup teraz
książka

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy

Autor: Anna Piszczek

W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika, co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy ob ...

41.06 zł (-6.84 zł)
kup teraz
książka

Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego

Autor: Magdalena Sieniuć

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym post ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
książka

Wokół rządu w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym

Autor: Dariusz Górecki

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce rządu w Polsce i na Litwie. We współczesnej polskiej literaturze prawnokonstytucyjnej badania porównawcze dotyczące tej tematyki w obu państwach poruszane są sporadycznie. Publikacja jest owocem współpracy nawiązanej przez pracowników Kat ...

47.06 zł (-7.84 zł)
kup teraz
ebook

Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego - red. naukowy prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra

Autor: Agnieszka Skóra

Opracowanie poświęcone zostało problematyce dostępu do informacji publicznej w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zamieszczone w nim zostały najważniejsze referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka miała miejsce w maju 2014 r. na WPiA UMK w Toruniu, zorganiz ...

11.10 zł (-11.10 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close