Prawo / Zamówienia publiczne

książka

Zamówienia na usługi społeczne

Autor: Agata Smerd

Zamówienia na usługi społeczne to nowość zarówno na gruncie przepisów unijnych, jak i przepisów krajowych. Wprowadziła je ostatnia nowelizacja w Rozdziale 6. Mimo tej normalizacji pojawiło się wiele niejasności zwłaszcza w zakresie, jakie zamówienia mogą być uznane za usługi spo ...

45.64 zł (-14.26 zł)
kup teraz
książka

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Autor: Katarzyna Rydz-Sybilak

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmian ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Zamówienia publiczne w 3 krokach

Autor: praca zbiorowa

Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016 r. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykład ...

75.43 zł (-23.57 zł)
kup teraz
książka

Przetarg ograniczony. procedura krok po kroku

Autor: Agata Hryc-Ląd

Autor - wieloletni praktyk z zamówień publicznych opisuje każdy etap przetargu ograniczonego. Dzięki przytoczonemu orzecznictwu i licznym przykładom nawet nieprecyzyjne zapisy ustawy Prawo zamowień publicznych nie będą już stanowiły już problemu. Uklad książki Przetarg ograniczony - procedura krok po kroku ...

31.20 zł (-9.75 zł)
kup teraz
ebook

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r

Autor: Piotr Trębicki, Matylda Kraszewska, Marek Sterniczuk, Magdalena Maksimiuk

 W poradniku znajdziesz praktyczny komentarz wraz z przykładami do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Przeczytasz o nowych regulacjach w zakresie tworzenia dokumentacji, stosowania wadium, zamówień inhouse oraz procesu elektronizacji procedur. 

20.30 zł (-9.59 zł)
kup teraz
ebook

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła ważne zmiany w zakresie warunków, okoliczności i przesłanek wykluczania wykonawców z postępowania. Z e-poradnika zamawiający dowiedzą się, kiedy mogą zdecydować o wykluczeniu określo ...

20.66 zł (-9.24 zł)
kup teraz
ebook

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Autor: Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd, Justyna Rek-Pawłowska, Marek Sterniczuk

 W nowelizacji ustawy Pzp wprowadzono wiele zmian dotyczących odwołań. Rozszerzono katalog czynności, na które służy odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości i doprecyzowano kwestię wnoszenia odwołania na warunki udziału w postępowaniu. Opis nowych czynności znalazł się w e-poradniku.

23.31 zł (-6.58 zł)
kup teraz
ebook

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Małgorzata Sieradzka

Monografia jest pierwszą na rynku pozycją, która porusza bardzo aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie problematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo przedstawiono w niej instytucję wadium, określając jego funkcje oraz znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów z ...

82.77 zł (-16.23 zł)
kup teraz
ebook

Leksykon prawa zamówień publicznych. 100 podstawowych pojęć

Autor: Andrzej Powałowski

Leksykon omawia 100 najważniejszych haseł z zakresu zamówien publicznych. Oprócz najważniejszych aktów prawnych regulujących prawo zamówien publicznych Autorzy podają także wybrane orzezcencitwo (w tym europejskie) dotyczące tej tematyki. Pod każdym hasełm znajduje się wykaz literatury dotyczącej omawianego za ...

82.62 zł (-16.38 zł)
kup teraz
ebook

Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts

Autor: Ewa Kucharska

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tekst Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym obejmuje nowe ...

183.01 zł (-35.99 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close