Nauki ekonomiczne / Zarządzanie

książka

Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań

Autor: Katarzyna Januszkiewicz

Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, np. związku wdrażanych zmian organiza ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies

Autor: Wioleta Miodek, Tomasz Wnuk-Pel

The book aims to determine the level of ABC diffusion and identify the barriers to adopting this system in Polish companies. lt focuses mainly on: (a) the factors which facilitate ABC implementation, (b) the ways that information from ABC is used, the key reasons underlying inadequate interest in ABC implementation, and the k ...

39.34 zł (-6.56 zł)
kup teraz
książka

Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji

Autor: T. Bartosz Kalinowski

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje modeli oceny dojrzałości procesowej i pomiaru wyników organ ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
książka

Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

Autor: Anna Lubrańska

Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch perspe ...

40.20 zł (-6.70 zł)
kup teraz
książka

Organizacja jako system sieci zintegrowanych relacji komunikowania

Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska

Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji. Zaprezentowany w monografii autorski model organizacji jako systemu sieci zinte ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
książka

Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Autor: Marzena Syper-Jędrzejak

Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika oraz konieczności zabiegania o ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową. Perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych

Autor: Jacek Gad

System kontroli nad sprawozdawczością finansową, będący przedmiotem prezentowanej publikacji, stanowi jeden z przejawów konwergencji standardów ładu korporacyjnego polegający na implementacji tego systemu, wdrożonego na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, do praktyki spółek publicznych w ...

42.77 zł (-7.13 zł)
kup teraz
książka

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Autor: Paweł Głodek

Akademickie spin offy to przedsiębiorstwa tworzone przez byłych lub obecnych pracowników instytucji naukowych iwykorzystujące elementy wiedzy naukowej do budowy swojej oferty rynkowej. Stanowią ważny składnik nowoczesnej gospodarki, tworząc jeden z kanałów transferu wiedzy naukowej do praktyki. W publik ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz
książka

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

Autor: Dariusz Paweł Mikołajczyk

W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podejmowanie wielokierunkowych, kompleksowych działań może zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom teren ...

34.20 zł (-5.70 zł)
kup teraz
książka

Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy

Autor: Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec

Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych, form i kierunków geograficznych, a także działań mar ...

38.48 zł (-6.42 zł)
kup teraz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close