Wyszukano frazę: “nieruchomo”

 1. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości
 2. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości. Książka z autografem
 3. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 4. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Jak korzystnie sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną nieruchomość. Poradnik praktyków
 5. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie. Wydanie II zaktualizowane
 6. Marcin Marczak - Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej
 7. Agnieszka Kosydar - Angielski w Nieruchomościach
 8. Anna Dessoulavy-Śliwińska - Psychologia w zarządzaniu nieruchomościami
 9. Tomasz Ksobiak - Inwestycje alternatywne -- Nieruchomości
 10. Joanna Dmowska - VAT od nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów
 11. Łukasz Kruszewski - Marketing nieruchomości. Home branding praktycznie
 12. Katarzyna Kuśmierczyk - Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości
 13. Redakcja: Krzysztof Marcinek - Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
 14. Redakcja: Krzysztof Marcinek - Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE 74
 15. mgr inż. Tomasz Lebiedź - Nieruchomości. Umowa o pośrednictwo chroniąca interesy przedsiębiorcy i prawa konsumenta
 16. Justyna Broniecka-Klim - Formy prawne inwestowania w nieruchomości
 17. Marta Anastazja Wiśniewska - Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych
 18. Paweł Puch - Regulacja stanów prawnych nieruchomości. Praktyczny poradnik
 19. Daniel Tokarz - Sekrety home stagingu - czyli jak szybko sprzedać lub wynająć nieruchomość
 20. Mirosław Kłusek - Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Związki funkcjonalno-gospodarcze
 21. Daniel Siwiec - Nowoczesny Inwestor. Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach
 22. Kuba Karliński - Zarabiajmy na nieruchomościach
 23. Kuba Karliński - Zarabiajmy na nieruchomościach
 24. Praca zbiorowa - Real estate - nieruchomości
 25. Maciej Dutko - Nieruchomościowe seppuku, czyli jak zabić ofertę
 26. Łukasz Tomys - Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny
 27. Beata Wieteska-Rosiak, Katarzyna Śmietana, Michał Sobczak, Mateusz Chmielewski, Justyna Piech - Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania klimatyczne i technologiczne
 28. Piotr Jarecki - Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości
 29. Ewa Domańska, Ewa Kucharska-Stasiak, Anna Miklaszewska, Marcin Złoty, Konrad Żelazowski - Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości
 30. Paweł Para - Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad valorem
 31. Leszek Markiewicz - Jak bez wysiłku i pieniędzy zarabiać na nieruchomościach
 32. Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Andrzej Łuczyszyn - Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych
 33. Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak - Nieruchomości i ich wycena
 34. Marek Petri - Zarabiaj na nieruchomościach jak zwariowany. Czyli jak pozyskać okazje inwestycyjna na rynku nieruchomości nawet o 90% taniej - 18 nowatorskich sposobów
 35. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Agata Pluta - Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości
 36. Łukasz Jędruszuk - Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 37. Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk, Michał Koper - Opodatkowanie rynku nieruchomości
 38. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 39. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 40. Marcin Boruta - Nieruchomości
 41. Dariusz Trojanowski - Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce
 42. Sylwia Skrzypek-Ahmed, Tomasz Wołowiec - Praktyczne i zarządcze problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce
 43. Piotr Wyrębowski - Moja recepta na sukces w nieruchomościach, czyli Twoja droga do bogactwa
 44. Maciej Jacek Nowak, Teodor Skotarczak - Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
 45. Paweł Gołembiewski - Lwy negocjacji nieruchomości. 24 negocjacje i przykłady z życia
 46. Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska - Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcje przekształceń
 47. Paweł Gołembiewski - Lwy negocjacji nieruchomości. 24 negocjacje i przykłady z życia
 48. Bartosz Turek, Jakub Potocki, Małgorzata Szymańska-Cholewa, Michał Krajkowski, Marcin Krasoń - Jak łatwo i szybko zarobić na nieruchomościach - inwestowanie w mieszkania, ziemię a nawet zamki
 49. Grażyna Białopiotrowicz - Psychologia sprzedaży nieruchomości
 50. Jan Konowalczuk - Wycena nieruchomości do celów kredytowych
 51. Marcin Sitek - Bankowość hipoteczna a rynek nieruchomości
 52. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości
 53. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 54. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 55. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Jak korzystnie sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną nieruchomość. Poradnik praktyków
 56. Kazimierz Turaliński, Damian Kleczewski, Justyna Broniecka - Klim - Poradnik inwestora rynku nieruchomości
 57. Damian Kleczewski - Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości
 58. Łukasz Tomys - Inwestowanie w Nieruchomości. Poradnik w 100% Praktyczny
 59. Łukasz Tomys - Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny
 60. Damian Kleczewski - Jak inwestować w nieruchomości? Kompendium inwestora
 61. Leszek Markiewicz - Jak bez wysiłku i pieniędzy zarabiać na nieruchomościach
 62. Agnieszka Mikos - Nieruchomości w Hiszpanii - inwestycja czy drugi dom
 63. Damian Kleczewski - Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości
 64. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie. Wydanie II zaktualizowane
 65. praca zbiorowa - Odpady komunalne - obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych
 66. Aneta Szwęch - Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja
 67. Tomasz Krywan - ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług
 68. Mieczysław Prystupa - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie)
 69. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 5
 70. Kamila Żmuda-Matan - Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu
 71. Wojciech Karpiński - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy
 72. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 73. Mirosław Żak - Wycena nieruchomości
 74. mgr inż. Tomasz Lebiedź - Home Staging po polsku, czyli wizaż nieruchomości
 75. Damian Kleczewski - Kompendium inwestora. Jak inwestować w nieruchomości
 76. Łukasz Kamiński - Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości
 77. Paweł Blajer - Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze
 78. Jerzy Ebing - Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu. Poradnik specjalisty ds. nieruchomości
 79. dr Włodzimierz Berdychowski - Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości
 80. Marcin Jasiński - Nieruchomości w firmie sprzedaż, aport, wycofanie z działalności
 81. Łukasz Matusiakiewicz - Jak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości po zmianach od 1 września 2019 r
 82. Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian - Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych
 83. Adriana Merta-Staszczak - Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 19451989
 84. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała - Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce
 85. Alina Maciejewska - Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym
 86. Tomasz Krywan, Wioletta Chaczykowska - Rozliczanie podatku od nieruchomości odpowiedzi na pytania i ewidencja księgowa
 87. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
 88. Zygfryd Rymaszewski - Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu
 89. Tomasz Budzyński - Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich
 90. Tomasz Budzyński - Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich
 91. Robert Stępowski - Nieruchomości
 92. Beata Włodarczyk - Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału
 93. Aleksander Hetko - Dekret Warszawski - postępujące wywłaszczenie nieruchomości
 94. Roman Kozierkiewicz - Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski
 95. Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski - Gospodarka nieruchomościami. Komentarz. Wydanie 2
 96. Mariusz Stepaniuk - Gospodarka nieruchomościami. Tom 15
 97. Dariusz Pęchorzewski - Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa
 98. Izabela Wereśniak-Masri - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz
 99. Izabela Wereśniak-Masri - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. Wydanie 2
 100. Stella Brzeszczyńska - Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
 101. Aneta Kaźmierczyk - Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa
 102. Anna Wilk - Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim
 103. Marian Wolanin - Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat
 104. Michał Thedy, Michał Koper, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki - Opodatkowanie rynku nieruchomości
 105. Jerzy Kopyra - Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 106. Katarzyna Czerwińska-Koral - Podział quoad usum nieruchomości rolnej
 107. Marian Wolanin - Podziały i scalenia nieruchomości
 108. Marian Wolanin - Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
 109. Wojciech Karpiński - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Wydanie 3
 110. Dariusz Okolski, Łukasz Dumin, Dorota Ewa Kurek - Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz
 111. Marian Wolanin - Prawo nieruchomości
 112. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 3
 113. Marian Wolanin - Prawo nieruchomości. Wydanie 9
 114. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami
 115. Jacek Jaworski - Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości
 116. Andrzej Chełchowski - Trwały zarząd nieruchomości publicznych
 117. Stella Brzeszczyńska - Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
 118. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners
 119. Magdalena Wessel-Zasadzka - Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft
 120. Arkadiusz Prusaczyk, Jacek Jaworski, Marian Wolanin - Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
 121. Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki - Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
 122. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami
 123. Paweł Hadyna - Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności
 124. Jan Konowalczuk - Wycena nieruchomości przedsiębiorstw
 125. Mirosław Żak - Wycena nieruchomości. Wydanie 2
 126. Anna Urbańska-Łukaszewicz - Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny
 127. Beata Jońska - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 128. Opracowanie zbiorowe - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 129. Jacek Jaworski - Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
 130. Małgorzata Bednarek - Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)
 131. Przemysław Szymczyk - Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
 132. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 6
 133. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 4
 134. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5
 135. Opracowanie zbiorowe - Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości
 136. Stella Brzeszczyńska - Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 4
 137. Jan Konowalczuk, Magdalena Habdas prof. UŚ - Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań
 138. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 139. Agata Adamska, Grzegorz Sobiecki, Gabriel Główka - Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji
 140. Anna Korombel (red.) - Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close