Wyszukano frazę: “nieruchomo”

 1. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości
 2. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości. Książka z autografem
 3. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 4. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Jak korzystnie sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną nieruchomość. Poradnik praktyków
 5. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie. Wydanie II zaktualizowane
 6. Marcin Marczak - Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej
 7. Agnieszka Kosydar - Angielski w Nieruchomościach
 8. Anna Dessoulavy-Śliwińska - Psychologia w zarządzaniu nieruchomościami
 9. Tomasz Ksobiak - Inwestycje alternatywne -- Nieruchomości
 10. Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski - Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
 11. Joanna Dmowska - VAT od nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów
 12. Łukasz Kruszewski - Marketing nieruchomości. Home branding praktycznie
 13. Katarzyna Kuśmierczyk - Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości
 14. Redakcja: Krzysztof Marcinek - Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
 15. Redakcja: Krzysztof Marcinek - Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE 74
 16. mgr inż. Tomasz Lebiedź - Nieruchomości. Umowa o pośrednictwo chroniąca interesy przedsiębiorcy i prawa konsumenta
 17. Justyna Broniecka-Klim - Formy prawne inwestowania w nieruchomości
 18. Marta Anastazja Wiśniewska - Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych
 19. Paweł Puch - Regulacja stanów prawnych nieruchomości. Praktyczny poradnik
 20. Daniel Tokarz - Sekrety home stagingu - czyli jak szybko sprzedać lub wynająć nieruchomość
 21. Mirosław Kłusek - Dzieje wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Związki funkcjonalno-gospodarcze
 22. Daniel Siwiec - Nowoczesny Inwestor. Jak skutecznie zarabiać na nieruchomościach
 23. Kuba Karliński - Zarabiajmy na nieruchomościach
 24. Kuba Karliński - Zarabiajmy na nieruchomościach
 25. Praca zbiorowa - Real estate - nieruchomości
 26. Maciej Dutko - Nieruchomościowe seppuku, czyli jak zabić ofertę
 27. Łukasz Tomys - Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny
 28. Beata Wieteska-Rosiak, Katarzyna Śmietana, Michał Sobczak, Mateusz Chmielewski, Justyna Piech - Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania klimatyczne i technologiczne
 29. Piotr Jarecki - Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości
 30. Ewa Domańska, Ewa Kucharska-Stasiak, Anna Miklaszewska, Marcin Złoty, Konrad Żelazowski - Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości
 31. Paweł Para - Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad valorem
 32. Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Andrzej Łuczyszyn - Wartość nieruchomości mieszkaniowej w nowoczesnych uwarunkowaniach przestrzennych i gospodarczych
 33. Stanisław Korenik,Alicja Zakrzewska-Półtorak - Nieruchomości i ich wycena
 34. Marek Petri - Zarabiaj na nieruchomościach jak zwariowany. Czyli jak pozyskać okazje inwestycyjna na rynku nieruchomości nawet o 90% taniej - 18 nowatorskich sposobów
 35. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Agata Pluta - Planowanie przestrzenne jako element zrównoważonego rozwoju polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem zasobów nieruchomości
 36. Łukasz Jędruszuk - Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 37. Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk, Michał Koper - Opodatkowanie rynku nieruchomości
 38. Maciej Jacek Nowak, Teodor Skotarczak - Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
 39. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 40. Leszek Markiewicz - Jak bez wysiłku i pieniędzy zarabiać na nieruchomościach
 41. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 42. Marcin Boruta - Nieruchomości
 43. Dariusz Trojanowski - Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce
 44. Bartosz Turek, Jakub Potocki, Małgorzata Szymańska-Cholewa, Michał Krajkowski, Marcin Krasoń - Jak łatwo i szybko zarobić na nieruchomościach - inwestowanie w mieszkania, ziemię a nawet zamki
 45. Grażyna Białopiotrowicz - Psychologia sprzedaży nieruchomości
 46. Jan Konowalczuk - Wycena nieruchomości do celów kredytowych
 47. Marcin Sitek - Bankowość hipoteczna a rynek nieruchomości
 48. Marcin Matuszewski - Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości
 49. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 50. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie
 51. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Jak korzystnie sprzedać mieszkanie, dom, działkę lub inną nieruchomość. Poradnik praktyków
 52. Kazimierz Turaliński, Damian Kleczewski, Justyna Broniecka - Klim - Poradnik inwestora rynku nieruchomości
 53. Damian Kleczewski - Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości
 54. Łukasz Tomys - Inwestowanie w Nieruchomości. Poradnik w 100% Praktyczny
 55. Łukasz Tomys - Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny
 56. Damian Kleczewski - Jak inwestować w nieruchomości? Kompendium inwestora
 57. Leszek Markiewicz - Jak bez wysiłku i pieniędzy zarabiać na nieruchomościach
 58. Damian Kleczewski - Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości
 59. Agata Danowska, Bartosz Danowski - Zarabiaj na nieruchomościach. Praktyczny poradnik, jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie. Wydanie II zaktualizowane
 60. praca zbiorowa - Odpady komunalne - obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych
 61. Aneta Szwęch - Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja
 62. Tomasz Krywan - ŚWIADCZENIE USŁUG Kiedy miejsce położenia nieruchomości wyznacza miejsce świadczenia usług
 63. Mieczysław Prystupa - Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie)
 64. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości
 65. Kamila Żmuda-Matan - Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu
 66. Wojciech Karpiński - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy
 67. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 68. Mirosław Żak - Wycena nieruchomości
 69. mgr inż. Tomasz Lebiedź - Home Staging po polsku, czyli wizaż nieruchomości
 70. Łukasz Kamiński - Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości
 71. Jerzy Ebing - Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu. Poradnik specjalisty ds. nieruchomości
 72. dr Włodzimierz Berdychowski - Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości
 73. Marcin Jasiński - Nieruchomości w firmie sprzedaż, aport, wycofanie z działalności
 74. Łukasz Matusiakiewicz - Jak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości po zmianach od 1 września 2019 r
 75. Katarzyna Śmietana, Tomasz Ramian - Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych
 76. Adriana Merta-Staszczak - Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 19451989
 77. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała - Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce
 78. Alina Maciejewska - Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym
 79. Tomasz Krywan, Wioletta Chaczykowska - Rozliczanie podatku od nieruchomości odpowiedzi na pytania i ewidencja księgowa
 80. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
 81. Zygfryd Rymaszewski - Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu
 82. Tomasz Budzyński - Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich
 83. Tomasz Budzyński - Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich
 84. Robert Stępowski - Nieruchomości
 85. Beata Włodarczyk - Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału
 86. Aleksander Hetko - Dekret Warszawski - postępujące wywłaszczenie nieruchomości
 87. Roman Kozierkiewicz - Dictionary of Real Estate Market. English-Polish, Polish-English Słownik rynku nieruchomości. Angielsko-polski, polsko-angielski
 88. Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski - Gospodarka nieruchomościami. Komentarz. Wydanie 2
 89. Mariusz Stepaniuk - Gospodarka nieruchomościami. Tom 15
 90. Dariusz Pęchorzewski - Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa
 91. Izabela Wereśniak-Masri - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz
 92. Izabela Wereśniak-Masri - Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. Wydanie 2
 93. Stella Brzeszczyńska - Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
 94. Aneta Kaźmierczyk - Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa
 95. Anna Wilk - Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim
 96. Marian Wolanin - Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami. Procedury ustalania i pobierania opłat. Bonifikaty i zwolnienia z opłat. Aktualizacja opłat
 97. Michał Thedy, Michał Koper, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki - Opodatkowanie rynku nieruchomości
 98. Jerzy Kopyra - Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 99. Katarzyna Czerwińska-Koral - Podział quoad usum nieruchomości rolnej
 100. Marian Wolanin - Podziały i scalenia nieruchomości
 101. Marian Wolanin - Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
 102. Wojciech Karpiński - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Wydanie 3
 103. Dariusz Okolski, Łukasz Dumin, Dorota Ewa Kurek - Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz
 104. Marian Wolanin - Prawo nieruchomości
 105. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 3
 106. Marian Wolanin - Prawo nieruchomości. Wydanie 9
 107. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami
 108. Jacek Jaworski - Reglamentacja zawodów rynku nieruchomości
 109. Andrzej Chełchowski - Trwały zarząd nieruchomości publicznych
 110. Stella Brzeszczyńska - Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
 111. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners
 112. Magdalena Wessel-Zasadzka - Ustawa o gospodarce nieruchomościami Gesetz uber die Immobilienwirtschaft
 113. Arkadiusz Prusaczyk, Jacek Jaworski, Marian Wolanin - Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
 114. Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki - Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
 115. Opracowanie zbiorowe - Ustawa o gospodarce nieruchomościami z rozporządzeniami
 116. Paweł Hadyna - Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności
 117. Jan Konowalczuk - Wycena nieruchomości przedsiębiorstw
 118. Mirosław Żak - Wycena nieruchomości. Wydanie 2
 119. Anna Urbańska-Łukaszewicz - Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny
 120. Beata Jońska - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 121. Opracowanie zbiorowe - Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 122. Maciej Tertelis, Joseph Karp, Simon Vieyra - Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
 123. Jacek Jaworski - Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
 124. Małgorzata Bednarek - Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)
 125. Przemysław Szymczyk - Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
 126. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 5
 127. Ryszard Strzelczyk - Prawo nieruchomości. Wydanie 6
 128. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3
 129. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 4
 130. Ryszard Strzelczyk - Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5
 131. Opracowanie zbiorowe - Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości
 132. Paweł Blajer - Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze
 133. Stella Brzeszczyńska - Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 3
 134. Stella Brzeszczyńska - Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Wydanie 4
 135. Jan Konowalczuk, Magdalena Habdas prof. UŚ - Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań
 136. Damian Kleczewski - Kompendium inwestora. Jak inwestować w nieruchomości
 137. Daniel Tokarz - REIT-y. Inwestowanie w nieruchomości
 138. Agata Adamska, Grzegorz Sobiecki, Gabriel Główka - Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji
 139. Anna Korombel (red.) - Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji
 140. Joanna Mazur - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 141. Marian Szałucki - Jednostki publiczne jako podatnicy podatku od nieruchomości
 142. pod red. Iwony Foryś - Zarządzanie nieruchomościami handlowymi

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close