I Definicje

 1. Właścicielem serwisu jest Karmac, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karmac w Komornikach przy ulicy Poznańskiej 139 na podstawie wpisu do ewidencji nr 3796/2007.
 2. Użytkownikiem jest podmiot lub osoba fizyczna, osoba prawna lub inna firma korzystająca z serwisu tomikwiedzy.pl.
 3. Partnerem jest firma z którą współpracuje firma Karmac w celu realizacji zamówienia lub prowadzenia statystyk.

II Zamówienie

 1. Składając zamówienie, Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu oraz regulaminów Partnera znajdujące się na stronach należących do Partnera.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane, które zostały podane w zamówieniu są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym.
 3. W realizacji zamówień Karmac jest jedynie pośrednikiem mającym na celu promowanie książek i publikacji.

III Rozliczenia finansowe

 1. Wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych z użytkownikiem dokonuje Partner.
 2. Kwoty płatności, ustalane na podstawie cennika Partnera.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje ze strony Użytkownika spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług Partnera, powinny być wysyłane do Partnera według regulaminu Partnera znajdującego się na odpowiedniej stronie.

VII Postanowienia końcowe

 1. Karmac ma prawo do zmiany regulaminu, informując o tym jednocześnie na swoich stronach internetowych.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej tomikwiedzy.pl.
 3. Strona internetowa tomikwiedzy.pl nie jest stroną sprzedażową a jedynie służy do promocji produktów jakimi są książki fizyczne oraz elektroniczne w postaci ebooków.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close